Vítejte, můžete se Přihlásit nebo Registrovat.

HOOK company s.r.o.

0 ks - 0,- Kč

Košík je prázdný.

Ochrana osobních dat

Veškeré osobní údaje, potřebné pro komunikaci s kupujícím, budou použity výhradně pro účely objednávkového systému zboží, pro účely vnitřních rozborů a analýz sloužících k vyhodnocení systému. Vyhrazujeme si právo uživatele s použitím těchto údajů informovat o svých připravovaných aktivitách - slevy, akce apod.

Společnost se zavazuje, že osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně, s výjimkou případů, kdy tak stanoví zákon ve vztahu k orgánům státní správy či samosprávy. Provozovatel serveru HOOK company s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak zneužity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů. Při nakládání s osobními daty se provozovatel zavazuje řídit zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Zákazník uděluje souhlas s předáním osobních informací, pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné tyto osobní informace zákazníka předat dodavateli (např. při vystavení "Záručního listu"),. Bez souhlasu zákazníka není možné jakékoliv informace osobního charakteru pro jiný účel předávat, předchozí ustanovení však nejsou tímto dotčena. Zákazník využíváním služeb internetového obchodu dává souhlas ke shromaždování osobních údajů. Při registraci jsou požadovány základní informace o zákazníkovi, které se dále doplňují při provedení objednávky. Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze.